New Hyundai SUV Car prices in Kenya

Hyundai Kona SEL AWD 2022
Hyundai Kona SEL AWD 2022

  KES 2,762,850
Hyundai Venue Limited 2022
Hyundai Venue Limited 2022

  KES 2,502,950
Hyundai Tucson XRT 2022
Hyundai Tucson XRT 2022

  KES 3,548,200
Hyundai Palisade SEL 2022
Hyundai Palisade SEL 2022

  KES 4,011,500
Hyundai Tucson N Line 2022
Hyundai Tucson N Line 2022

  KES 3,474,750
Hyundai Tucson SEL 2022
Hyundai Tucson SEL 2022

  KES 3,011,450
Hyundai Tucson SE AWD 2022
Hyundai Tucson SE AWD 2022

  KES 3,034,050
Hyundai Kona SE AWD 2022
Hyundai Kona SE AWD 2022

  KES 2,559,450
Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

  KES 2,389,950
Hyundai Santa Fe XRT 2022
Hyundai Santa Fe XRT 2022

  KES 3,649,900
Hyundai Santa Fe SEL 2022
Hyundai Santa Fe SEL 2022

  KES 3,356,100
Hyundai Kona Limited 2022
Hyundai Kona Limited 2022

  KES 3,214,850
Hyundai Kona N DCT 2022
Hyundai Kona N DCT 2022

  KES 4,002,460
Hyundai Venue Denim 2022
Hyundai Venue Denim 2022

  KES 2,604,650
Hyundai Venue SEL 2022
Hyundai Venue SEL 2022

  KES 2,333,450
Hyundai Venue SE 2022
Hyundai Venue SE 2022

  KES 2,135,700
Hyundai Santa Cruz 2022
Hyundai Santa Cruz 2022

  KES 2,710,870
Hyundai Santa Fe SE 2022
Hyundai Santa Fe SE 2022

  KES 3,073,600
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

  KES 2,593,350
Hyundai Kona N-line 2022
Hyundai Kona N line 2022

  KES 2,904,100
Hyundai Palisade SE 2022
Hyundai Palisade SE 2022

  KES 3,745,950
Hyundai Kona N 2022
Hyundai Kona N 2022

  KES 4,002,460
Hyundai Tucson SE 2022
Hyundai Tucson SE 2022

  KES 2,864,550