Hyundai Car Price Kenya, New Hyundai Cars 2024

Hyundai i20 N 2024
Hyundai i20 N 2024

KES 3,358,000
Hyundai Bayon 2025
Hyundai Bayon 2025

KES 3,502,540
Hyundai Tucson 2025
Hyundai Tucson 2025

KES 3,650,000
Hyundai Kona 2024
Hyundai Kona 2024

KES 3,540,500
Hyundai Pony Coupe
Hyundai Pony Coupe

KES 17,520,000
Hyundai Exter 2023
Hyundai Exter 2023

KES 1,065,800
Hyundai Mufasa 2023
Hyundai Mufasa 2023

KES 2,920,000
New Hyundai Car Prices in Kenya
Latest Hyundai Models
Price Kenya
3,794,540
3,504,000
3,358,000
4,088,000
3,650,000
4,715,800
3,737,600
3,759,500