New Hyundai CVT Car prices in Kenya

Hyundai Kona SE AWD 2022
Hyundai Kona SE AWD 2022

  KES 2,536,800
Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

  KES 2,368,800
Hyundai Elantra SEL 2022
Hyundai Elantra SEL 2022

  KES 2,363,200
Hyundai Elantra SE 2022
Hyundai Elantra SE 2022

  KES 2,223,200
Hyundai Accent SEL 2022
Hyundai Accent SEL 2022

  KES 2,116,800
Hyundai Accent SE IVT 2022
Hyundai Accent SE IVT 2022

  KES 1,926,400
Hyundai Accent SEL 2021
Hyundai Accent SEL 2021

  KES 1,988,000
Hyundai Venue Denim 2021
Hyundai Venue Denim 2021

  KES 2,469,600
Hyundai Accent SE IVT 2021
Hyundai Accent SE IVT 2021

  KES 1,846,880
Hyundai Venue SEL 2021
Hyundai Venue SEL 2021

  KES 2,217,600
Hyundai Venue SE 2021
Hyundai Venue SE 2021

  KES 2,100,000
Hyundai Elantra SEL 2021
Hyundai Elantra SEL 2021

  KES 2,340,800
Hyundai Venue Denim 2020
Hyundai Venue Denim 2020

  KES 2,469,600