Volvo Car Prices Kenya, Volvo New Cars 2022, 2023

Volvo V40 2022
Volvo V40 2022

Coming soon
Volvo XC60 T6 Momentum 2023
Volvo XC60 2023

Coming soon
Volvo V40 2023
Volvo V40 2023

Coming soon
Volvo 9700 Coach
Volvo 9700 Coach

KES 14,616,000
Volvo VNR 400
Volvo VNR 400

KES 14,616,000
Volvo VNL 400 2022
Volvo VNL 400 2022

KES 16,926,720
Volvo VNL 300 2022
Volvo VNL 300 2022

KES 15,882,720
Volvo VNL 760 2022
Volvo VNL 760 2022

KES 16,240,000
Volvo VNL 740 2022
Volvo VNL 740 2022

KES 18,200,400
Volvo VAH64630
Volvo VAH64630

KES 23,188,400
Volvo VNR 300
Volvo VNR 300

KES 16,286,400
Volvo VHD64F300
Volvo VHD64F300

KES 23,188,400
Volvo VHD64B300
Volvo VHD64B300

KES 29,793,440
Volvo VLN 760
Volvo VLN 760

KES 18,548,400
Volvo VLN 860
Volvo VLN 860

KES 18,084,400
Volvo VLN 740
Volvo VLN 740

KES 18,180,680
Volvo VLN 400
Volvo VLN 400

KES 16,926,720
Volvo FL 250
Volvo FL 250

KES 5,544,800
Volvo VLN 300
Volvo VLN 300

KES 15,882,720
Volvo FE 320 6X2
Volvo FE 320 6X2

KES 26,680,000
Volvo FMX 540 10X4
Volvo FMX 540 10X4

KES 13,957,120
Volvo FMX 460 8X4
Volvo FMX 460 8X4

KES 27,133,560
Volvo FMX 440
Volvo FMX 440

KES 14,729,680
Volvo FM 380 8x4
Volvo FM 380 8x4

KES 20,211,840
Volvo FM 420 Euro-4 6x4
Volvo FM 420 Euro-4 6x4

KES 11,623,200
Volvo FM 400 HD
Volvo FM 400 HD

KES 11,857,520
Volvo FM 440
Volvo FM 440

KES 10,848,320
Volvo FM 370
Volvo FM 370

KES 12,396,920
Volvo FH 520 PULLER
Volvo FH 520 PULLER

KES 1,044,000,000
Volvo FH16
Volvo FH16

KES 27,840,000
Volvo FL Electric
Volvo FL Electric

KES 11,020,000
Volvo E-Force One
Volvo E-Force One

KES 4,636,520
Volvo 7900 Electric Bus
Volvo 7900 Electric Bus

KES 116,000,000
Volvo V60 T5 AWD 2022
Volvo V60 T5 AWD 2022

KES 5,301,200
New Volvo Car Prices in Kenya
Latest Volvo Models
Price Kenya
14,616,000
14,616,000
16,926,720
15,882,720
16,240,000
18,200,400
23,188,400
16,286,400