Hyundai Car Price Kenya, New Hyundai Cars 2022

Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

KES 2,326,500
Hyundai Venue SE 2022
Hyundai Venue SE 2022

KES 2,062,500
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

KES 2,502,500
New Hyundai Car Prices in Kenya
Latest Hyundai Models
Price Kenya
2,491,500
2,326,500
2,183,500
3,822,500
3,679,500
3,107,500
2,612,500
2,321,000