New Hyundai i20 Car prices in Japan

Hyundai i20 1.4 GL
Hyundai i20 1.4 GL

  JPY 1,314,500
Hyundai i20 1.4 GLS
Hyundai i20 1.4 GLS

  JPY 1,404,700