Hyundai Car Price Japan, New Hyundai Cars 2022

Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

JPY 2,411,100
Hyundai Venue SE 2022
Hyundai Venue SE 2022

JPY 2,137,500
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

JPY 2,593,500
New Hyundai Car Prices in Japan
Latest Hyundai Models
Price Japan
5,171,040
3,847,500
2,582,100
2,411,100
2,262,900
3,961,500
3,813,300
3,220,500