Honda Car Price Japan, New Honda Cars 2021

Honda e 2021
Honda e 2021

Coming soon
Honda City 2021
Honda City 2021

Coming soon
Honda Brio 2021
Honda Brio 2021

Coming soon
Honda Odyssey 2022
Honda Odyssey 2022

Coming soon
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

JPY 3,832,920
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

JPY 3,465,720
Honda Civic LX 2022
Honda Civic LX 2022

JPY 2,376,000
Honda Accord LX 2021
Honda Accord LX 2021

JPY 2,696,760
Honda HR-V EX-L 2021
Honda HR-V EX-L 2021

JPY 2,788,560
Honda CR-V EX-L 2021
Honda CR-V EX-L 2021

JPY 3,288,600
Honda HR-V Sport 2021
Honda HR-V Sport 2021

JPY 2,480,760
Honda CR-V EX 2WD 2021
Honda CR-V EX 2021

JPY 3,008,880
Honda Civic EX-L 2021
Honda Civic EX-L 2021

JPY 2,743,200
Honda CR-V LX 2021
Honda CR-V LX 2021

JPY 2,737,800
Honda Civic EX 2021
Honda Civic EX 2021

JPY 2,613,600
Honda HR-V EX 2021
Honda HR-V EX 2021

JPY 2,615,760
Honda HR-V LX 2021
Honda HR-V LX 2021

JPY 2,270,160
Honda Odyssey EX 2021
Honda Odyssey EX 2021

JPY 3,800,520
New Honda Car Prices in Japan
Latest Honda Models
Price Japan
6,316,920
3,832,920
3,465,720
4,743,360
4,581,360
4,262,760
3,940,920
2,376,000