Honda Car Price Japan, New Honda Cars 2022, 2023

Honda CR-V EX-L 2023
Honda CR-V EX-L 2023

JPY 4,793,920
Honda Pilot 2022
Honda Pilot 2022

JPY 5,229,860
Honda Passport 2023
Honda Passport 2023

JPY 5,377,540
Honda Passport 2022
Honda Passport 2022

JPY 4,656,180
Honda Odyssey 2023
Honda Odyssey 2023

JPY 5,302,280
Honda Insight 2023
Honda Insight 2023

JPY 4,103,800
Honda Insight 2022
Honda Insight 2022

JPY 3,657,920
Honda Accord 2023
Honda Accord 2023

JPY 3,905,000
Honda City VX MT 2022
Honda City VX MT 2022

JPY 2,293,300
Honda City V MT 2022
Honda City V MT 2022

JPY 2,036,280
Honda City V CVT 2022
Honda City V CVT 2022

JPY 2,283,360
Honda City 2022
Honda City 2022

JPY 2,034,860
Honda CR-V 2023
Honda CR-V 2023

JPY 4,515,600
Honda HR V 2023
Honda HR V 2023

JPY 3,358,300
Honda Fit Sport 2022
Honda Fit Sport 2022

JPY 2,203,840
Honda Fit EX 2022
Honda Fit EX 2022

JPY 2,692,320
Honda Fit LX 2022
Honda Fit LX 2022

JPY 2,298,980
Honda HR V EX L 2022
Honda HR V EX L 2022

JPY 3,105,540
Honda HR-V EX-L 2023
Honda HR-V EX-L 2023

JPY 4,073,980
Honda CR-V EX 2023
Honda CR-V EX 2023

JPY 4,593,700
Honda HR-V EX-L 2022
Honda HR-V EX-L 2022

JPY 3,559,940
Honda HR-V 2023
Honda HR-V 2023

JPY 3,358,300
Honda HR-V Sport 2023
Honda HR-V Sport 2023

JPY 3,818,380
Honda HR-V LX 2023
Honda HR-V LX 2023

JPY 3,358,300
New Honda Car Prices in Japan
Latest Honda Models
Price Japan
6,564,660
4,793,920
4,820,900
4,607,900
5,229,860
5,377,540
4,656,180
4,488,620