Tesla Car Prices Ethiopia, Tesla New Cars 2022

Tesla Roadster 2023
Tesla Roadster 2023

ETB 9,800,000
New Tesla Car Prices in Ethiopia
Latest Tesla Models
Price Ethiopia
2,890,510
2,155,510
5,144,510
5,144,510
5,879,510
6,369,510
3,425,100
2,445,100