2024 Tesla Car Prices In Ethiopia: Electrifying The Future

Tesla Model 2 2024
Tesla Model 2 2024

Coming soon
Tesla Model S 2025
Tesla Model S 2025

Coming soon
Tesla Model X 2025
Tesla Model X 2025

Coming soon
Tesla CyberTruck 2025
Tesla CyberTruck 2025

ETB 3,476,430
Tesla Model S LR 2024
Tesla Model S LR 2024

ETB 5,101,500
Tesla Model S LR 2023
Tesla Model S LR 2023

ETB 5,044,500
Tesla CyberTruck 2024
Tesla CyberTruck 2024

ETB 2,274,300
Tesla Roadster 2024
Tesla Roadster 2024

ETB 11,400,000
Tesla Model Y 2024
Tesla Model Y 2024

ETB 2,543,910
Tesla Model X 2024
Tesla Model X 2024

ETB 4,652,910
Tesla Model S 2024
Tesla Model S 2024

ETB 4,367,910
Tesla Model 3 2024
Tesla Model 3 2024

ETB 2,337,000
Tesla Cybertruck 2023
Tesla Cybertruck 2023

ETB 2,274,300
Tesla Model S 2023
Tesla Model S 2023

ETB 5,414,430
Tesla Model S 2022
Tesla Model S 2022

ETB 5,984,430
Tesla Model 3 2023
Tesla Model 3 2023

ETB 2,507,430
New Tesla Car Prices in Ethiopia
Latest Tesla Models
Price Ethiopia
2,986,800
3,020,430
4,638,660
5,130,000
4,559,430
4,559,430
2,274,300
5,043,930