Karma Car Price Ethiopia, New Karma Cars 2024

Karma GS-6 PHEV 2023
Karma GS-6 PHEV 2023

ETB 4,536,000
Karma GSE-6 2023
Karma GSE-6 2023

ETB 47,544,000
Karma GS-6 PHEV 2022
Karma GS-6 PHEV 2022

ETB 4,480,000
Karma GSE-6 Luxury 2023
Karma GSE-6 Luxury 2023

ETB 47,600,000
Karma Revero GT 2023
Karma Revero GT 2023

ETB 8,668,800
Karma Revero 2023
Karma Revero 2023

ETB 8,668,800
Karma GSE-6 Luxury 2022
Karma GSE-6 Luxury 2022

ETB 47,040,000
Karma Revero 2022
Karma Revero 2022

ETB 8,108,800
Karma GX-1 2022
Karma GX-1 2022

ETB 4,798,640
Karma GX-1 2023
Karma GX-1 2023

ETB 4,854,640
Karma GS-6 2022
Karma GS-6 2022

ETB 5,599,440
Karma GS-6 PHEV
Karma GS-6 PHEV

ETB 4,536,000
Karma GSE-6 2022
Karma GSE-6 2022

ETB 46,984,000
Karma GSE-6 Luxury
Karma GSE-6 Luxury

ETB 47,600,000
Karma Revero GT
Karma Revero GT

ETB 8,556,800
Karma Revero
Karma Revero

ETB 8,108,800
Karma GX-1
Karma GX-1

ETB 4,798,640
Karma GS-6 2023
Karma GS-6 2023

ETB 5,599,440
Find More in Karma
New Karma Car Prices in Ethiopia
Latest Karma Models
Price Ethiopia