Proton Car Price Ethiopia, New Proton Cars 2023

Proton X50 2022
Proton X50 2022

Coming soon
Proton X50 2023
Proton X50 2023

Coming soon
Proton X50 2020
Proton X50 2020

ETB 982,260
New Proton Car Prices in Ethiopia
Latest Proton Models
Price Ethiopia
788,400
752,760
699,840
1,236,060
521,640
982,260
1,649,160
1,817,640