Honda Car Price Ethiopia, New Honda Cars 2022

Honda HR-V Sport 2022
Honda HR-V Sport 2022

ETB 1,145,130
Honda Civic EX 2022
Honda Civic EX 2022

ETB 1,210,300
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

ETB 1,913,940
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

ETB 1,857,100
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

ETB 1,798,300
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

ETB 1,646,400
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

ETB 1,318,100
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

ETB 1,261,750
New Honda Car Prices in Ethiopia
Latest Honda Models
Price Ethiopia
1,629,740
1,502,830
1,473,430
2,041,340
1,943,340
2,081,030
1,460,200
1,220,100