New KIA Telluride Car prices in Bangladesh

Kia Telluride SX AWD 2022
KIA Telluride SX AWD 2022

  BDT 3,790,150
Kia Telluride SX-P 2022
KIA Telluride SX P 2022

  BDT 3,985,650
Kia Telluride EX AWD 2022
KIA Telluride EX AWD 2022

  BDT 3,382,150
Kia Telluride S AWD 2022
KIA Telluride S AWD 2022

  BDT 3,169,650
Kia Telluride LX AWD 2022
KIA Telluride LX AWD 2022

  BDT 2,957,150
Kia Telluride SX 2022
KIA Telluride SX 2022

  BDT 3,628,650
Kia Telluride EX 2022
KIA Telluride EX 2022

  BDT 3,212,150
Kia Telluride S 2022
KIA Telluride S 2022

  BDT 2,999,650
Kia Telluride LX 2022
KIA Telluride LX 2022

  BDT 2,787,150
Kia Telluride SX AWD 2021
KIA Telluride SX AWD 2021

  BDT 3,747,650
Kia Telluride SX 2021
KIA Telluride SX 2021

  BDT 3,586,150
Kia Telluride EX AWD 2021
KIA Telluride EX AWD 2021

  BDT 3,348,150
Kia Telluride EX FWD 2021
KIA Telluride EX FWD 2021

  BDT 3,178,150
Kia Telluride LX AWD 2021
KIA Telluride LX AWD 2021

  BDT 2,889,150
Kia Telluride LX FWD 2021
KIA Telluride LX FWD 2021

  BDT 2,719,150
Kia Telluride S AWD 2021
KIA Telluride S AWD 2021

  BDT 3,093,150
Kia Telluride S FWD 2021
KIA Telluride S FWD 2021

  BDT 2,923,150