New Kia Sorento Car prices in Bangladesh

Kia Sorento X-Line EX 2022
KIA Sorento X Line EX 2022

  BDT 3,322,650
Kia Sorento SX AWD 2022
KIA Sorento SX AWD 2022

  BDT 3,399,150
Kia Sorento SX 2022
KIA Sorento SX 2022

  BDT 3,246,150
Kia Sorento X-Line S 2022
KIA Sorento X Line S 2022

  BDT 2,914,650
Kia Sorento LX AWD 2022
KIA Sorento LX AWD 2022

  BDT 2,659,650
Kia Sorento LX 2022
KIA Sorento LX 2022

  BDT 2,506,650
Kia Sorento EX AWD 2021
KIA Sorento EX AWD 2021

  BDT 3,127,150
Kia Sorento LX AWD 2021
KIA Sorento LX AWD 2021

  BDT 2,651,150
Kia Sorento SX 2021
KIA Sorento SX 2021

  BDT 3,229,150
Kia Sorento S 2021
KIA Sorento S 2021

  BDT 2,710,650
Kia Sorento Hybrid S 2021
KIA Sorento Hybrid S 2021

  BDT 2,855,150
Kia Sorento EX 2021
KIA Sorento EX 2021

  BDT 2,974,150
Kia Sorento LX 2021
KIA Sorento LX 2021

  BDT 2,498,150
Kia Sorento SX AWD 2020
KIA Sorento SX AWD 2020

  BDT 3,282,700
Kia Sorento SX 2020
KIA Sorento SX 2020

  BDT 3,144,150
Kia Sorento EX 2020
KIA Sorento EX 2020

  BDT 2,927,400
Kia Sorento S AWD 2020
KIA Sorento S AWD 2020

  BDT 2,957,150
Kia Sorento S 2020
KIA Sorento S 2020

  BDT 2,804,150
Kia Sorento LX AWD 2020
KIA Sorento LX AWD 2020

  BDT 2,533,000
Kia Sorento LX 2020
KIA Sorento LX 2020

  BDT 2,108,000
Kia Sorento L 2020
KIA Sorento L 2020

  BDT 2,006,000
Kia Sorento LX V6 2018
KIA Sorento LX V6 2018

  BDT 2,669,000
Kia Sorento LX AWD 2018
KIA Sorento LX AWD 2018

  BDT 2,379,150
Kia Sorento LX 2018
KIA Sorento LX 2018

  BDT 2,379,150
Kia Sorento 3.5L Top
KIA Sorento 3.5L Top

  BDT 2,592,500
Kia Sorento 3.6L Base
KIA Sorento 3.6L Base

  BDT 1,904,000
Kia Sorento 2.4L Top
KIA Sorento 2.4L Top

  BDT 1,980,500
Kia Sorento 2.4L Base
KIA Sorento 2.4L Base

  BDT 1,802,000