New Kia Rio Car prices in Bangladesh

Kia Rio S 2022
KIA Rio S 2022

  BDT 1,547,000
Kia Rio S 2021
KIA Rio S 2021

  BDT 1,418,650
Kia Rio LX 2021
KIA Rio LX 2021

  BDT 1,364,250
Kia Rio5 S 2021
KIA Rio5 S 2021

  BDT 1,444,150
Kia Rio LX IVT 2020
KIA Rio LX IVT 2020

  BDT 1,347,250
Kia Rio S IVT 2020
KIA Rio S IVT 2020

  BDT 1,393,150
Kia Rio LX 2020
KIA Rio LX 2020

  BDT 1,237,600
Kia Rio Base
KIA Rio Base

  BDT 1,085,365
Kia Rio 1.4L Top
KIA Rio 1.4L Top

  BDT 1,190,000
Kia Rio 1.4L Base
KIA Rio 1.4L Base

  BDT 1,037,000