Honda Car Price Bangladesh, New Honda Cars 2022

Honda Civic EX 2022
Honda Civic EX 2022

BDT 2,099,500
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

BDT 3,391,500
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

BDT 3,221,500
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

BDT 3,119,500
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

BDT 2,856,000
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

BDT 2,286,500
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

BDT 2,286,500
Honda Insight EX 2022
Honda Insight EX 2022

BDT 2,227,850
Honda HR-V LX 2022
Honda HR-V LX 2022

BDT 1,820,700
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

BDT 3,033,650
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

BDT 2,744,650
Honda Accord LX 2022
Honda Accord LX 2022

BDT 2,261,000
Honda Civic LX 2022
Honda Civic LX 2022

BDT 1,844,500
New Honda Car Prices in Bangladesh
Latest Honda Models
Price Bangladesh
2,499,000
2,261,000
2,048,500
3,639,700
3,388,950
2,405,500
2,099,500
1,963,500