New KIA Stinger Car prices in Bangladesh

Kia Stinger GT-Line 2022
KIA Stinger GT Line 2022

  BDT 3,343,050
Kia Stinger GT1 2022
KIA Stinger GT1 2022

  BDT 3,972,050
Kia Stinger GT2 AWD 2021
KIA Stinger GT2 AWD 2021

  BDT 4,470,150
Kia Stinger GT2 2021
KIA Stinger GT2 2021

  BDT 4,283,150
Kia Stinger GT1 AWD 2021
KIA Stinger GT1 AWD 2021

  BDT 4,053,650
Kia Stinger GT1 2021
KIA Stinger GT1 2021

  BDT 3,866,650
Kia Stinger GT-Line 2021
KIA Stinger GT Line 2021

  BDT 2,812,650
Kia Stinger GT AWD 2021
KIA Stinger GT AWD 2021

  BDT 3,552,150
Kia Stinger GT 2021
KIA Stinger GT 2021

  BDT 3,365,150
Kia Stinger GT2 AWD 2020
KIA Stinger GT2 AWD 2020

  BDT 4,462,500
Kia Stinger GT2 2020
KIA Stinger GT2 2020

  BDT 4,275,500
Kia Stinger GT1 AWD 2020
KIA Stinger GT1 AWD 2020

  BDT 4,046,000
Kia Stinger GT1 2020
KIA Stinger GT1 2020

  BDT 3,859,000
Kia Stinger GT AWD 2020
KIA Stinger GT AWD 2020

  BDT 3,544,500
Kia Stinger GT 2020
KIA Stinger GT 2020

  BDT 3,357,500
Kia Stinger GT-Line 2020
KIA Stinger GT Line 2020

  BDT 2,812,650