New Kia Forte Car prices in Bangladesh

Kia Forte GT 2022
KIA Forte GT 2022

  BDT 2,013,650
Kia Forte LXS 2022
KIA Forte LXS 2022

  BDT 1,733,150
Kia Forte FE 2022
KIA Forte FE 2022

  BDT 1,605,650
Kia Forte GT Manual 2021
KIA Forte GT Manual 2021

  BDT 1,979,650
Kia Forte GT DCT 2021
KIA Forte GT DCT 2021

  BDT 1,928,650
Kia Forte GT-Line 2021
KIA Forte GT Line 2021

  BDT 1,741,650
Kia Forte LXS IVT 2021
KIA Forte LXS IVT 2021

  BDT 1,648,150
Kia Forte FE IVT 2021
KIA Forte FE IVT 2021

  BDT 1,597,150
Kia Forte FE 2021
KIA Forte FE 2021

  BDT 1,520,650
Kia Forte GT 2020
KIA Forte GT 2020

  BDT 1,945,650
Kia Forte GT DCT 2020
KIA Forte GT DCT 2020

  BDT 1,894,650
Kia Forte EX 2020
KIA Forte EX 2020

  BDT 1,869,150
Kia Forte GT-Line 2020
KIA Forte GT Line 2020

  BDT 1,632,000
Kia Forte LXS 2020
KIA Forte LXS 2020

  BDT 1,547,000
Kia Forte FE IVT 2020
KIA Forte FE IVT 2020

  BDT 1,588,650
Kia Forte FE 2020
KIA Forte FE 2020

  BDT 1,512,150