New Chevrolet Prices Uganda: Hatchbacks, Sedans, SUVs & More

Chevrolet Caprice 2025
Chevrolet Caprice 2025

UGX 150,520,000
Chevrolet Sail 2024
Chevrolet Sail 2024

UGX 45,156,000
Chevrolet Spin 2025
Chevrolet Spin 2025

UGX 67,734,000
Chevrolet Tahoe LS 2025
Chevrolet Tahoe LS 2025

UGX 219,006,600
Chevrolet Bolt EV 2025
Chevrolet Bolt EV 2025

UGX 112,890,000
Chevrolet Tahoe Z71 2024
Chevrolet Tahoe Z71 2024

UGX 249,486,900
Chevrolet Tahoe 2025
Chevrolet Tahoe 2025

UGX 222,017,000
Find More in Chevrolet
New Chevrolet Car Prices in Uganda
Latest Chevrolet Models
Price Uganda
101,563,370
487,308,500
406,404,000
120,416,000
150,520,000
188,150,000
564,450,000
240,832,000