Proton Car In Thailand - Price Range 150001 To 200000 THB