Honda Car Price Thailand, New Honda Cars 2021

Honda e 2021
Honda e 2021

Coming soon
Honda City 2021
Honda City 2021

Coming soon
Honda Brio 2021
Honda Brio 2021

Coming soon
Honda HR-V LX 2022
Honda HR-V LX 2022

Coming soon
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

THB 1,276,800
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

THB 1,212,800
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

THB 1,174,400
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

THB 1,075,200
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

THB 860,800
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

THB 860,800
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

THB 1,135,680
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

THB 1,026,880
Honda Odyssey 2022
Honda Odyssey 2022

THB 1,026,880
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
1,437,440
1,231,680
915,200
1,212,800
1,116,800
1,020,800
1,590,400
1,429,760