Honda Car Price Thailand, New Honda Cars 2022, 2023

Honda City 2022
Honda City 2022

THB 501,550
Honda CR-V 2023
Honda CR-V 2023

THB 1,113,000
Honda HR V 2023
Honda HR V 2023

THB 827,750
Honda Fit EX 2022
Honda Fit EX 2022

THB 663,600
Honda Fit LX 2022
Honda Fit LX 2022

THB 566,650
Honda HR-V EX-L 2023
Honda HR-V EX-L 2023

THB 1,004,150
Honda HR-V 2023
Honda HR-V 2023

THB 827,750
Honda HR-V LX 2023
Honda HR-V LX 2023

THB 827,750
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
631,050
565,250
571,550
501,900
562,800
501,550
1,113,000
1,004,150