Honda Car Price Thailand, New Honda Cars 2022

Honda HR-V LX 2022
Honda HR-V LX 2022

Coming soon
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

THB 1,316,700
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

THB 1,250,700
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

THB 1,211,100
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

THB 1,108,800
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

THB 887,700
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

THB 887,700
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

THB 1,171,170
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

THB 1,058,970
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
970,200
877,800
795,300
1,413,060
1,315,710
933,900
815,100
762,300