Honda Car Price Thailand, New Honda Cars 2021

Honda e 2021
Honda e 2021

Coming soon
Honda City 2021
Honda City 2021

Coming soon
Honda Brio 2021
Honda Brio 2021

Coming soon
Honda Odyssey 2022
Honda Odyssey 2022

Coming soon
Honda CR-V EX 2WD 2021
Honda CR-V EX 2021

THB 835,800
Honda CR-V LX 2021
Honda CR-V LX 2021

THB 760,500
Honda HR-V EX 2021
Honda HR-V EX 2021

THB 726,600
Honda HR-V LX 2021
Honda HR-V LX 2021

THB 630,600
Honda Odyssey EX 2021
Honda Odyssey EX 2021

THB 1,055,700
Honda HR-V LX 2WD CVT 2020
Honda HR-V LX 2020

THB 624,600
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
867,600
749,100
858,000
699,000
666,000
741,000
1,054,500
1,009,500