Honda Car Price Thailand, New Honda Cars 2022, 2023

Honda CR V LX 2023
Honda CR V LX 2023

Coming soon
Honda CR V LX 2023
Honda CR V LX 2023

Coming soon
Honda N-Van 2024
Honda N-Van 2024

THB 248,200
Honda ZR-V 2023
Honda ZR-V 2023

THB 850,000
Honda CR-V LX 2023
Honda CR-V LX 2023

THB 1,019,660
Honda CR-V EX-L 2023
Honda CR-V EX-L 2023

THB 1,147,840
Honda Ridgeline 2023
Honda Ridgeline 2023

THB 1,319,200
Honda Pilot 2023
Honda Pilot 2023

THB 1,360,000
Honda Pilot 2022
Honda Pilot 2022

THB 1,252,220
Honda Passport 2023
Honda Passport 2023

THB 1,397,400
Honda Passport 2022
Honda Passport 2022

THB 1,114,860
Honda Odyssey 2023
Honda Odyssey 2023

THB 1,269,560
Honda Insight 2023
Honda Insight 2023

THB 982,600
Honda Insight 2022
Honda Insight 2022

THB 875,840
Honda Clarity 2023
Honda Clarity 2023

THB 1,130,500
Honda Accord 2023
Honda Accord 2023

THB 952,000
Honda City 2022
Honda City 2022

THB 487,220
Honda CR-V 2023
Honda CR-V 2023

THB 1,057,740
Honda HR V 2023
Honda HR V 2023

THB 804,100
Honda Fit EX 2022
Honda Fit EX 2022

THB 644,640
Honda Fit LX 2022
Honda Fit LX 2022

THB 550,460
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
248,200
1,397,400
1,438,540
1,198,840
1,108,740
1,154,300
1,458,260
838,100