BAIC Car Price Thailand, New BAIC Cars 2024

BAIC BJ40 Plus 2023
BAIC BJ40 Plus 2023

THB 1,489,600
BAIC BJ40 Plus 2022
BAIC BJ40 Plus 2022

THB 1,489,600
New BAIC Car Prices in Thailand
Latest BAIC Models
Price Thailand
805,350
700,000
896,350
801,430
1,489,600
1,489,600
894,250
1,277,500