Honda Car Prices Thailand, Honda New Cars

Honda e 2021
Honda e 2021

Coming soon
Honda City 2021
Honda City 2021

Coming soon
Honda Brio 2021
Honda Brio 2021

Coming soon
Honda HR-V LX 2WD CVT 2020
Honda HR-V LX 2020

THB 645,420
Honda Fit LX 2020
Honda Fit LX 2020

THB 501,890
Honda Fit EX 2020
Honda Fit EX 2020

THB 590,860
Honda Clarity 2020
Honda Clarity 2020

THB 1,035,400
Honda Odyssey EX 2020
Honda Odyssey EX 2020

THB 1,075,390
Honda Pilot EX 2020
Honda Pilot EX 2020

THB 1,067,330
New Honda Car Prices in Thailand
Latest Honda Models
Price Thailand
1,482,420
1,317,500
1,192,260
985,490
1,501,020
1,540,390
1,269,760
1,251,160