Van/Minivan Cars With Prices

Van/Minivan Cars prices in Singapore

Kia Sedona SX 2021
KIA Sedona SX 2021

  SGD 55,195
Honda Odyssey EX 2021
Honda Odyssey EX 2021

  SGD 46,803
Toyota Sienna LE 2021
Toyota Sienna LE 2021

  SGD 45,832
Kia Sedona EX 2021
KIA Sedona EX 2021

  SGD 44,821
Honda Odyssey LX 2021
Honda Odyssey LX 2021

  SGD 42,281
Kia Sedona LX 2021
KIA Sedona LX 2021

  SGD 40,432