New Toyota Prado Car prices in Singapore

Toyota Prado 4.0L GXR
Toyota Prado 4.0L GXR

  SGD 58,786
Toyota Prado 2.7L VXR
Toyota Prado 2.7L VXR

  SGD 58,387
Toyota Prado 2.7L EXR
Toyota Prado 2.7L EXR

  SGD 47,481