Hyundai Car Prices Sudan, Hyundai New Cars

Hyundai i20 2021
Hyundai i20 2021

Coming soon
Hyundai 45 2021
Hyundai 45 2021

Coming soon
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

SDG 1,221,000
Hyundai Kona SE 2021
Hyundai Kona SE 2021

SDG 1,122,000
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

SDG 1,215,500
Hyundai Ioniq SE 2020
Hyundai Ioniq SE 2020

SDG 1,372,250
New Hyundai Car Prices in Sudan
Latest Hyundai Models
Price Sudan
1,413,500
1,303,500
1,630,750
1,553,750
1,399,750
1,322,750
1,694,000
1,617,000