Honda Car Price Sudan, New Honda Cars 2022

Honda HR-V LX 2022
Honda HR-V LX 2022

Coming soon
Honda Civic Sport 2022
Honda Civic Sport 2022

SDG 10,140,900
Honda Civic EX 2022
Honda Civic EX 2022

SDG 10,843,300
Honda Pilot Elite 2022
Honda Pilot Elite 2022

SDG 21,818,300
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

SDG 17,516,100
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

SDG 16,638,100
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

SDG 16,111,300
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

SDG 14,750,400
Honda CR-V Touring 2022
Honda CR-V Touring 2022

SDG 15,321,100
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

SDG 11,809,100
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

SDG 11,809,100
Honda Insight EX 2022
Honda Insight EX 2022

SDG 11,506,190
Honda Odyssey EX-L 2022
Honda Odyssey EX-L 2022

SDG 17,015,640
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

SDG 15,580,110
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

SDG 14,087,510
Honda Accord Sport 2022
Honda Accord Sport 2022

SDG 12,818,800
Honda Accord LX 2022
Honda Accord LX 2022

SDG 11,677,400
Honda Civic LX 2022
Honda Civic LX 2022

SDG 9,526,300
Honda Civic Sedan 2022
Honda Civic Sedan 2022

SDG 10,053,100
Honda Accord EX-L 2021
Honda Accord EX-L 2021

SDG 13,736,310
New Honda Car Prices in Sudan
Latest Honda Models
Price Sudan
12,906,600
11,677,400
10,579,900
18,797,980
17,502,930
12,423,700
10,843,300
10,140,900