Proton Car Price Kuwait, New Proton Cars 2024

Proton X70 2025
Proton X70 2025

Coming soon
Proton S50 2024
Proton S50 2024

KWD 5,589
Proton X50 2024
Proton X50 2024

KWD 8,367
Proton S70 2024
Proton S70 2024

KWD 4,796
Proton X70 2024
Proton X70 2024

KWD 10,323
Proton X90 2024
Proton X90 2024

KWD 15,500
Proton X50 2023
Proton X50 2023

KWD 7,747
Proton X50 2020
Proton X50 2020

KWD 5,639
New Proton Car Prices in Kuwait
Latest Proton Models
Price Kuwait
4,706
5,589
8,367
4,160
4,796
10,323
15,500
3,184