BAIC Car Price Japan, New BAIC Cars 2021

New BAIC Car Prices in Japan
Latest BAIC Models
Price Japan
2,035,200
2,183,600
2,741,160
1,125,720
1,182,960