Proton Car Price Bahrain, New Proton Cars 2024

Proton X70 2025
Proton X70 2025

Coming soon
Proton S50 2024
Proton S50 2024

BHN 6,851
Proton X50 2024
Proton X50 2024

BHN 10,256
Proton S70 2024
Proton S70 2024

BHN 5,879
Proton X70 2024
Proton X70 2024

BHN 12,654
Proton X90 2024
Proton X90 2024

BHN 19,000
Proton X50 2023
Proton X50 2023

BHN 9,496
Proton X50 2020
Proton X50 2020

BHN 6,912
New Proton Car Prices in Bahrain
Latest Proton Models
Price Bahrain
5,768
6,851
10,256
5,100
5,879
12,654
19,000
3,903