Proton Saga Car prices in Vietnam

Proton Saga Standard MT 2021
Proton Saga Standard MT 2021

  VNM 294,412,320
Proton Saga Premium 2020
Proton Saga Premium 2020

  VNM 219,446,220