Hyundai Car Price Vietnam, New Hyundai Cars 2023

Hyundai Santa Fe Smart 2023
Hyundai Santa Fe Smart 2023

VNM 1,130,562,750
Hyundai Tucson 2025
Hyundai Tucson 2025

VNM 605,875,000
Hyundai Kona 2024
Hyundai Kona 2024

VNM 584,063,500
Hyundai Pony Coupe
Hyundai Pony Coupe

VNM 2,908,200,000
Hyundai Ioniq 6 LR AWD 2023
Hyundai Ioniq 6 LR AWD 2023

VNM 1,187,515,000
Hyundai Ioniq 6 LR RWD 2023
Hyundai Ioniq 6 LR RWD 2023

VNM 1,102,692,500
Hyundai Ioniq 6 SR RWD 2023
Hyundai Ioniq 6 SR RWD 2023

VNM 1,008,176,000
Hyundai Exter 2023
Hyundai Exter SUV 2023

VNM 176,915,500
Hyundai Exter 2023
Hyundai Exter 2023

VNM 176,915,500
Hyundai Mufasa 2023
Hyundai Mufasa 2023

VNM 484,700,000
Hyundai Ioniq 6 SEL 2023
Hyundai Ioniq 6 SEL 2023

VNM 1,156,009,500
Hyundai Ioniq 6 SE AWD 2023
Hyundai Ioniq 6 SE AWD 2023

VNM 1,187,515,000
Hyundai Ioniq 6 SE 2023
Hyundai Ioniq 6 SE 2023

VNM 1,102,692,500
Hyundai Sonata 2.5 2023
Hyundai Sonata 2.5 2023

VNM 899,603,200
Hyundai Sonata 2.0 2023
Hyundai Sonata 2.0 2023

VNM 826,898,200
Hyundai Aura E 2023
Hyundai Aura E 2023

VNM 223,931,400
Hyundai Stargazer 2023
Hyundai Stargazer 2023

VNM 296,394,050
Hyundai Ioniq 5 N 2025
Hyundai Ioniq 5 N 2025

VNM 1,526,805,000
Hyundai Kona SE AWD 2023
Hyundai Kona SE AWD 2023

VNM 572,915,400
New Hyundai Car Prices in Vietnam
Latest Hyundai Models
Price Vietnam
1,298,996,000
921,172,350
862,038,950
748,861,500
1,298,996,000
1,262,643,500
1,204,479,500
1,055,434,250