Hyundai Car Prices Vietnam, Hyundai New Cars

Hyundai i20 2021
Hyundai i20 2021

Coming soon
Hyundai 45 2021
Hyundai 45 2021

Coming soon
Hyundai Palisade SE 2021
Hyundai Palisade SE 2021

VNM 753,716,040
Hyundai Tucson SE 2021
Hyundai Tucson SE 2021

VNM 549,294,900
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

VNM 514,529,400
Hyundai Kona SE AWD 2021
Hyundai Kona SE AWD 2021

VNM 505,258,600
Hyundai Santa Fe SE 2021
Hyundai Santa Fe SE 2021

VNM 648,260,690
Hyundai Sonata SE 2021
Hyundai Sonata SE 2021

VNM 546,977,200
Hyundai Kona SE 2021
Hyundai Kona SE 2021

VNM 472,810,800
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

VNM 512,211,700
Hyundai Veloster N 2020
Hyundai Veloster N 2020

VNM 639,685,200
Hyundai Ioniq SEL 2020
Hyundai Ioniq SEL 2020

VNM 653,591,400
Hyundai Ioniq SE 2020
Hyundai Ioniq SE 2020

VNM 578,266,150
Hyundai Palisade SE 2020
Hyundai Palisade SE 2020

VNM 731,234,350
Hyundai Kona EV SEL 2020
Hyundai Kona EV SEL 2020

VNM 857,317,230
Hyundai Sonata SEL 2020
Hyundai Sonata SEL 2020

VNM 595,648,900
Hyundai Sonata SE 2020
Hyundai Sonata SE 2020

VNM 542,341,800
Hyundai Venue Denim 2020
Hyundai Venue Denim 2020

VNM 511,052,850
Hyundai Venue SEL 2020
Hyundai Venue SEL 2020

VNM 425,297,950
Hyundai Venue SE 2020
Hyundai Venue SE 2020

VNM 402,120,950
Hyundai Accent SEL 2020
Hyundai Accent SEL 2020

VNM 406,756,350
New Hyundai Car Prices in Vietnam
Latest Hyundai Models
Price Vietnam
1,085,147,140
1,045,746,240
854,535,990
815,135,090
793,116,940
753,716,040
549,294,900
834,835,540