2024 Tesla Car Prices In Saudi Arabia: Electrifying The Future

Tesla Model 2 2024
Tesla Model 2 2024

Coming soon
Tesla Model S 2025
Tesla Model S 2025

Coming soon
Tesla Model X 2025
Tesla Model X 2025

Coming soon
Tesla Model Y 2024
Tesla Model Y 2024

SAR 167,363
Tesla Model X 2024
Tesla Model X 2024

SAR 306,113
Tesla Model S 2024
Tesla Model S 2024

SAR 287,363
Tesla Model 3 2024
Tesla Model 3 2024

SAR 153,750
Tesla Model S 2023
Tesla Model S 2023

SAR 356,213
Tesla Model S 2022
Tesla Model S 2022

SAR 393,713
Tesla Model 3 2023
Tesla Model 3 2023

SAR 164,963
New Tesla Car Prices in Saudi Arabia
Latest Tesla Models
Price Saudi Arabia
196,500
198,713
305,175
337,500
299,963
299,963
149,625
331,838