New Kia Sorento Car prices in Russia

Kia Sorento X-Line EX 2022
KIA Sorento X Line EX 2022

  RUB 2,853,570
Kia Sorento SX AWD 2022
KIA Sorento SX AWD 2022

  RUB 2,919,270
Kia Sorento SX 2022
KIA Sorento SX 2022

  RUB 2,787,870
Kia Sorento X-Line S 2022
KIA Sorento X Line S 2022

  RUB 2,503,170
Kia Sorento LX AWD 2022
KIA Sorento LX AWD 2022

  RUB 2,284,170
Kia Sorento LX 2022
KIA Sorento LX 2022

  RUB 2,152,770
Kia Sorento EX AWD 2021
KIA Sorento EX AWD 2021

  RUB 2,685,670
Kia Sorento LX AWD 2021
KIA Sorento LX AWD 2021

  RUB 2,276,870
Kia Sorento SX 2021
KIA Sorento SX 2021

  RUB 2,773,270
Kia Sorento S 2021
KIA Sorento S 2021

  RUB 2,327,970
Kia Sorento Hybrid S 2021
KIA Sorento Hybrid S 2021

  RUB 2,452,070
Kia Sorento EX 2021
KIA Sorento EX 2021

  RUB 2,554,270
Kia Sorento LX 2021
KIA Sorento LX 2021

  RUB 2,145,470
Kia Sorento SX AWD 2020
KIA Sorento SX AWD 2020

  RUB 2,819,260
Kia Sorento SX 2020
KIA Sorento SX 2020

  RUB 2,700,270
Kia Sorento EX 2020
KIA Sorento EX 2020

  RUB 2,514,120
Kia Sorento S AWD 2020
KIA Sorento S AWD 2020

  RUB 2,539,670
Kia Sorento S 2020
KIA Sorento S 2020

  RUB 2,408,270
Kia Sorento LX AWD 2020
KIA Sorento LX AWD 2020

  RUB 2,175,400
Kia Sorento LX 2020
KIA Sorento LX 2020

  RUB 1,810,400
Kia Sorento L 2020
KIA Sorento L 2020

  RUB 1,722,800
Kia Sorento 3.5L Top
KIA Sorento 3.5L Top

  RUB 2,226,500
Kia Sorento 3.6L Base
KIA Sorento 3.6L Base

  RUB 1,635,200
Kia Sorento 2.4L Top
KIA Sorento 2.4L Top

  RUB 1,700,900
Kia Sorento 2.4L Base
KIA Sorento 2.4L Base

  RUB 1,547,600