Van/Minivan With Prices

Van/Minivan prices in Malaysia

Nissan Other SX SWB
Nissan Other SX SWB

  MYR 179,712
Honda Odyssey EX-L 2021
Honda Odyssey EX-L 2021

  MYR 159,994
Honda Odyssey EX 2019
Honda Odyssey EX 2019

  MYR 159,744
Honda Odyssey EX 2018
Honda Odyssey EX 2018

  MYR 158,454
Kia Sedona SX 2020
KIA Sedona SX 2020

  MYR 158,080
Toyota Sienna XLE
Toyota Sienna XLE

  MYR 154,294
Honda Odyssey LX 2019
Honda Odyssey LX 2019

  MYR 146,432
Honda Odyssey LX 2018
Honda Odyssey LX 2018

  MYR 145,142
Honda Odyssey EX 2020
Honda Odyssey EX 2020

  MYR 144,310
Kia Sedona EX 2021
KIA Sedona EX 2021

  MYR 140,192
Kia Sedona LX 2020
KIA Sedona LX 2020

  MYR 132,704
Honda Odyssey LX 2021
Honda Odyssey LX 2021

  MYR 132,246
Honda Odyssey LX 2017
Honda Odyssey LX 2017

  MYR 129,334
Honda Odyssey LX 2020
Honda Odyssey LX 2020

  MYR 127,670
Kia Sedona LX 2021
KIA Sedona LX 2021

  MYR 126,464
Chrysler Voyager L 2021
Chrysler Voyager L 2021

  MYR 113,277
Chrysler Voyager L 2020
Chrysler Voyager L 2020

  MYR 112,278