Proton Car Price Indonesia, New Proton Cars 2023

Proton X50 2022
Proton X50 2022

Coming soon
Proton Saga Premium 2020
Proton Saga Premium 2020

IDN 146,281,380
Proton X50 2020
Proton X50 2020

IDN 275,451,170
New Proton Car Prices in Indonesia
Latest Proton Models
Price Indonesia
221,087,800
211,093,420
196,253,280
346,623,270
146,281,380
275,451,170
462,467,220
509,713,380