New Honda Prices China: Hatchbacks, Sedans, SUVs & More

Honda Prelude 2026
Honda Prelude 2026

Coming soon
Honda Amaze 2025
Honda Amaze 2025

CHN 66,500
Honda Freed 2024
Honda Freed 2024

CHN 210,000
Honda Elevate 2025
Honda Elevate 2025

CHN 140,000
Honda CR-V 2025
Honda CR-V 2025

CHN 220,150
Honda HR-V 2025
Honda HR-V 2025

CHN 185,150
Honda Pilot 2025
Honda Pilot 2025

CHN 289,030
Honda Odyssey 2025
Honda Odyssey 2025

CHN 280,000
Honda Accord 2025
Honda Accord 2025

CHN 210,000
Honda N-Box 2024
Honda N-Box 2024

CHN 133,000
Honda Fit 2024
Honda Fit 2024

CHN 203,630
Honda Elevate 2023
Honda Elevate 2023

CHN 101,710
Honda Elevate 2024
Honda Elevate 2024

CHN 101,710
Honda e Ny1 2024
Honda e Ny1 2024

CHN 216,720
Honda ZR-V 2024
Honda ZR-V 2024

CHN 182,000
Honda e 2023
Honda e 2023

CHN 259,980
Honda e:N SUV 2024
Honda e:N SUV 2024

CHN 342,930
New Honda Car Prices in China
Latest Honda Models
Price China
66,500
210,000
210,000
140,000
315,000
280,000
206,500
217,000