Hyundai Car Price Afghanistan, New Hyundai Cars 2021

Hyundai i20 2021
Hyundai i20 2021

Coming soon
Hyundai 45 2021
Hyundai 45 2021

Coming soon
Hyundai Venue SE 2021
Hyundai Venue SE 2021

AFN 1,462,500
Hyundai Kona SEL 2021
Hyundai Kona SEL 2021

AFN 1,731,600
Hyundai Kona SE 2021
Hyundai Kona SE 2021

AFN 1,591,200
Hyundai Kona SEL Auto 2020
Hyundai Kona SEL 2020

AFN 1,723,800
New Hyundai Car Prices in Afghanistan
Latest Hyundai Models
Price Afghanistan
1,521,000
1,384,500
2,332,200
1,719,900
1,286,220
1,200,420
1,544,400
1,462,500