Hyundai Car Price Afghanistan, New Hyundai Cars 2022

Hyundai Kona SE 2022
Hyundai Kona SE 2022

AFN 1,882,350
Hyundai Venue SE 2022
Hyundai Venue SE 2022

AFN 1,668,750
Hyundai Kona SEL 2022
Hyundai Kona SEL 2022

AFN 2,024,750
New Hyundai Car Prices in Afghanistan
Latest Hyundai Models
Price Afghanistan
4,037,040
3,003,750
2,015,850
1,882,350
1,766,650
3,092,750
2,977,050
2,514,250