Van/Minivan With Prices

Van/Minivan prices in USA

Kia Sedona SX 2020
KIA Sedona SX 2020

  $ 38,000
Toyota Sienna XLE
Toyota Sienna XLE

  $ 37,090
Kia Sedona EX 2021
KIA Sedona EX 2021

  $ 33,700
Kia Sedona LX 2020
KIA Sedona LX 2020

  $ 31,900
Kia Sedona LX 2021
KIA Sedona LX 2021

  $ 30,400