Lamborghini Car Price Sri Lanka, New Lamborghini Cars 2022

Lamborghini Urus 2021
Lamborghini Urus 2021

LKR 44,036,000
Lamborghini Sian Hybrid 2020
Lamborghini Sian 2020

LKR 747,400,000
Lamborghini Sedan 2021
Lamborghini Sedan 2021

LKR 58,054,800
Lamborghini Urus 2020
Lamborghini Urus 2020

LKR 41,205,980
New Lamborghini Car Prices in Sri Lanka
Latest Lamborghini Models
Price Sri Lanka
84,399,640
110,461,680
100,646,500
100,648,520
66,221,660
44,036,000
42,131,140
52,776,540