Honda Car Price Sri Lanka, New Honda Cars 2022

Honda Civic EX 2022
Honda Civic EX 2022

LKR 4,964,700
Honda Pilot EX-L 2022
Honda Pilot EX-L 2022

LKR 8,019,900
Honda CR-V EX-L 2022
Honda CR-V EX-L 2022

LKR 7,617,900
Honda Pilot EX 2022
Honda Pilot EX 2022

LKR 7,376,700
Honda Pilot LX 2022
Honda Pilot LX 2022

LKR 6,753,600
Honda CR-V EX 2022
Honda CR-V EX 2022

LKR 5,406,900
Honda CR-V LX 2022
Honda CR-V LX 2022

LKR 5,406,900
Honda Insight EX 2022
Honda Insight EX 2022

LKR 5,268,210
Honda HR-V LX 2022
Honda HR-V LX 2022

LKR 4,305,420
Honda Odyssey EX 2022
Honda Odyssey EX 2022

LKR 7,173,690
Honda Odyssey LX 2022
Honda Odyssey LX 2022

LKR 6,490,290
Honda Accord LX 2022
Honda Accord LX 2022

LKR 5,346,600
Honda Civic LX 2022
Honda Civic LX 2022

LKR 4,361,700
New Honda Car Prices in Sri Lanka
Latest Honda Models
Price Sri Lanka
5,909,400
5,346,600
4,844,100
8,606,820
8,013,870
5,688,300
4,964,700
4,643,100