New KIA Stinger Car prices in Hong Kong

Kia Stinger GT2 2021
KIA Stinger GT2 2021

  HKD 352,730
Kia Stinger GT1 2021
KIA Stinger GT1 2021

  HKD 318,430
Kia Stinger GT AWD 2021
KIA Stinger GT AWD 2021

  HKD 292,530
Kia Stinger GT 2021
KIA Stinger GT 2021

  HKD 277,130
Kia Stinger GT2 2020
KIA Stinger GT2 2020

  HKD 352,100
Kia Stinger GT1 2020
KIA Stinger GT1 2020

  HKD 317,800
Kia Stinger GT AWD 2020
KIA Stinger GT AWD 2020

  HKD 291,900
Kia Stinger GT 2020
KIA Stinger GT 2020

  HKD 276,500