New Kia Sportage Car prices in Hong Kong

Kia Sportage LX 2021
KIA Sportage LX 2021

  HKD 167,930
Kia Sportage S AWD 2020
KIA Sportage S AWD 2020

  HKD 193,200
Kia Sportage S FWD 2020
KIA Sportage S FWD 2020

  HKD 175,000
Kia Sportage EX 2020
KIA Sportage EX 2020

  HKD 168,700
Kia Sportage LX 2019
KIA Sportage LX 2019

  HKD 176,400
Kia Sportage LX 2018
KIA Sportage LX 2018

  HKD 165,200
Kia Sportage 2.4L Top
KIA Sportage 2.4L Top

  HKD 203,000
Kia Sportage 2.4L Base
KIA Sportage 2.4L Base

  HKD 147,000
Kia Sportage 2.0L Top
KIA Sportage 2.0L Top

  HKD 165,200
Kia Sportage 2.0L Base
KIA Sportage 2.0L Base

  HKD 135,100
Kia Sportage Top
KIA Sportage Top

  HKD 136,500