Van/Minivan With Prices

Van/Minivan prices in Dubai UAE

Nissan Other SX SWB
Nissan Other SX SWB

  AED 157,680
Honda Odyssey EX-L 2021
Honda Odyssey EX-L 2021

  AED 140,379
Honda Odyssey EX 2019
Honda Odyssey EX 2019

  AED 140,160
Honda Odyssey EX 2018
Honda Odyssey EX 2018

  AED 139,029
Kia Sedona SX 2020
KIA Sedona SX 2020

  AED 138,700
Toyota Sienna XLE
Toyota Sienna XLE

  AED 135,379
Honda Odyssey LX 2019
Honda Odyssey LX 2019

  AED 128,480
Honda Odyssey LX 2018
Honda Odyssey LX 2018

  AED 127,349
Honda Odyssey EX 2020
Honda Odyssey EX 2020

  AED 126,619
Kia Sedona EX 2021
KIA Sedona EX 2021

  AED 123,005
Kia Sedona LX 2020
KIA Sedona LX 2020

  AED 116,435
Honda Odyssey LX 2021
Honda Odyssey LX 2021

  AED 116,034
Honda Odyssey LX 2017
Honda Odyssey LX 2017

  AED 113,479
Honda Odyssey LX 2020
Honda Odyssey LX 2020

  AED 112,019
Kia Sedona LX 2021
KIA Sedona LX 2021

  AED 110,960